Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ86 που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Δ.Ε. Λακωνίας, έχουν επταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με πενταετή τουλάχιστον άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες ή Εργαστηριακά Κέντρα και ενδιαφέρονται να αποσπαστούν μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 222084/ΓΔ4/27-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5919/τ.Β΄/31-12-2018), στη θέση του Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας, να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15.00.

 

Σχετικά:

  1. Προκήρυξη Υ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ
  2. Αίτηση Προσωρινού Υ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
  3. Προκήρυξη Υ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.