Σε συνέχεια της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη μετάταξη εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και κατόπιν διευκρινήσεων που ζητήθηκαν από ενδιαφερόμενους σχετικά με τη διαδικασία, επισυνάπτουμε τα απαιτούμενα, από το Νόμο, προσόντα καθώς και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά:


1. είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα ένταξης,

2. έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και

3. έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περίπτωσης Α' επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω.

Για την υποβολή υποψηφιότητας μετάταξης απαιτούνται τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:


α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην υπηρεσία στην οποία ανήκει, καθώς και στο οικείο Α.Ε.Ι., και αφορά το επόμενο της ημερομηνίας υποβολής ακαδημαϊκό ή διδακτικό έτος αντίστοιχα.
β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
γ) Αναλυτικό υπόμνημα του δημοσιευμένου του έργου
δ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και διδακτορικού διπλώματος (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και την απόφαση ισοτιμίας)
ε) Αντίτυπο διδακτορικής διατριβής (σε ηλεκτρονική μορφή)
στ) Αποδεικτικά έγγραφα (συμβάσεις, βεβαιώσεις κλπ.) για έργο μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για επικοινωνία ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος, Αν.
Καθηγητή Κοτσιλιέρη Θεόδωρο στο τηλ: 2721045255 και μέσω email στο:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Με εκτίμηση,

Θεόδωρος Κοτσιλιέρης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Σχετικά:

  1. Πρόσκληση  
  2. Αίτηση