Σε συνέχεια της αριθμ. 3767/23-6-2020 ανακοίνωσης της υπηρεσίας μας, επισημαίνουμε ότι στον πίνακα με τους κωδικούς των σχολείων περιλαμβάνεται το Μουσικό Γυμνάσιο Σπάρτης με Λ.Τ., το οποίο όμως δεν μπορείτε να το δηλώσετε δεδομένου ότι δεν γίνονται οργανικές τοποθετήσεις σε Μουσικά από τα ΠΥΣΔΕ.

Σχετικά:

  1. Ανακοίνωση κενών οργανικών θέσεων- Δήλωση τοποθέτησης 
  2. Πίνακας μορίων αιτούντων βελτίωση-οριστική τοποθέτηση 
  3. Οργανικά κενά μετά τη ρύθμιση υπεραριθμιών 
  4. Δήλωση οργανικής τοποθέτησης