Σας κοινοποιούμε σε πίνακα την  τροποποίηση της  αριθμ. 4735/28-8-2020 απόφασης τοποθέτησης αναπληρωτών Γενικής Παιδείας, μόνο ως προς το μέρος που αφορά τους αναφερόμενους εκπαιδευτικούς.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αρχική απόφαση.

Σχετικά:

  1. Τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης αναπληρωτών γενικής παιδείας