Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντή/ντριας, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020 έως και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14.00.

 

Σχετικά:

  1. Ανάρτηση 5659) 1-10-2020
  2. Ανάρτηση 5660) 1-10-2020
  3. Αίτηση Υποδιευθυντή-Υποδιευθύντριας
  4. Υπεύθυνη δήλωση-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ.doc