Αναρτώνται αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας.

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα (09/10/2020 και 12/10/2020).

 

Σχετικά:

  1. Τοποθέτηση Αναπληρωτών Γενικής
  2. Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εξειδικευμένης
  3. Τοποθέτηση Αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ