Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πελοποννήσου στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020.

 

Σχετικά:

  1. Ανακήρηξη Υποψηφίων ΑΠΥΣΔΕ Πελοποννήσου