Οι αναφερόμενοι/ες αναπληρωτές/τριες οφείλουν να παρουσιαστούν την Τρίτη 20-10-2020 ή την Τετάρτη 21-10-2020 και να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας.

 

Σχετικά:

  1. Απόφαση Τοποθέτησης