Διαδικασία μετατάξεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και ΔευτεροβάθμιαςΔιαδικασία μετατάξεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας

Αναρτάται υπόδειγμα αίτησης για τις εν λόγω μετατάξεις.

Σχετικά:

  1. Διαδικασία Μετατάξεων Εκπ/κων