Οι Σχολικές Μονάδες που λειτουργούν δια ζώσης οφείλουν να τηρούν πιστά τις ΟΔΗΓΙΕΣ του ΕΟΔΥ όπως αυτές καταγράφονται στο έγγραφο του Υπουργειου Υγείας με ΑΔΑ: 6ΦΗΑ465ΦΥΟ-Ν79.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας covid – 19, το κοινό στις δημόσιες υπηρεσίες εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.  Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

  

Σχετικά:

  1. Εγκύκλιος - περιορισμό της διασποράς του ιού SARS CoV-2.