Οι αναφερόμενοι/ες αναπληρωτές/τριες οφείλουν να παρουσιαστούν την Δευτέρα 15-2-2021 ή την Τρίτη 16-2-2021 και να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας.

 

Σχετικά:

  1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΡΙΜΗΝΑ_COVID_ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
  2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΡΙΜΗΝΑ_COVID_ΓΕΝΙΚΗΣ
  3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
  4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
  6. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
  7. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
  8. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ