• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Παρακαλούμε οι υπεύθυνες δηλώσεις (υπογεγραμμένες, χωρίς βεβαίωση γνησιότητας υπογραφής) των εκπαιδευτικών είτε να προσκομιστούν είτε να αποσταλούν ηλεκτρονικά (σκαναρισμένες) ή με fax, στην υπηρεσία μας έως και την Tετάρτη 13/09/2017.

Σχετικά:

  1. Επικαιροποίηση στοιχείων