Προκηρύσσεται η πλήρωση της κενούμενης θέσης του προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας για το υπόλοιπο της θητείας, μέχρι 31-7-2018.
Με την παρούσα προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 2-8-2017 έως και 18-8-2017.

 
 

Σχετικά:

  1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  2. Αίτηση Υποψηφιότητας Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων - Υπόδειγμα
  3. Υπεύθυνη Δήλωση - Υπόδειγμα