Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, ανακοινώνονται οι ακόλουθοι πίνακες κατάταξης, στα πλαίσια της έναρξης της ενισχυτικής διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2017-18:

  • Πίνακας κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων εκπαιδευτικών (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων)
  • Πίνακας όπου αποτυπώνεται η κατανομή ειδικοτήτων – ωρών ανά ΣΚΑΕ

  

Σχετικά:

  1. Διαβίβαση Ανάρτησης Πινάκων
  2. Πίνακας Εκπαιδευτικών Ενισχυτικής
  3. Πίνακας Ειδικοτήτων ΣΚΑΕ