Αναρτάται έγγραφο του γραφείου του Υφυπουργού Παιδείας προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.

 

Σχετικά:

  1. Θεσμικό Πλαίσιο ΕΠΑΛ