Αναρτάται το υπ' αριθμ. Φ.251/143765/Α5/05-09-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ που αφορά στην επίδειξη των γραπτών δοκιμίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων προς ενημέρωσή σας.

Ως προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2018 και επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων, ορίζεται αποκλειστικά το χρονικό διάστημα από 3 έως 28 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Σχετικά:

  1. Επίδειξη Γραπτών Δοκιμίων