Αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας του 1ου ΕΠΑΛ Σπάρτης και του ΕΠΑΛ Βοιών. 

 

Σχετικά:

1ο ΕΠΑΛ Σπάρτης

  1. Οριστικός Πίνακας Αισθητικής Τέχνης
  2. Οριστικός Πίνακας Βοηθός Νοσηλευτή
  3. Οριστικός Πίνακας Τεχνικός Εγκατατστάσεων Ψύξης
  4. Οριστικός Πίνακας Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
  5. Οριστικός Πίνακας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
  6. Οριστικός Πίνακας Τεχνικός Οχημάτων

ΕΠΑΛ Βοιών

  1. Οριστικός Πίνακας