Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, ανακοινώνονται οι ακόλουθοι πίνακες κατάταξης, στα πλαίσια της έναρξης της ενισχυτικής διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2018-19:

  • Πίνακας κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων εκπαιδευτικών (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων)
  • Πίνακας όπου αποτυπώνεται η κατανομή ειδικοτήτων – ωρών ανά ΣΚΑΕ

  

Σχετικά:

  1. Πίνακας Εκπαιδευτικών Ενισχυτικής (Ανακοινοποίηση)
  2. Πίνακας Ειδικοτήτων ΣΚΑΕ
  3. Πίνακας ΣΚΑΕ (Ανακοινοποίηση)
  4. Εγκύκλιος Έναρξης Ενισχυτικής Διδασκαλίας