Αναρτάται επικαιροποιημένο ως προς τα προγράμματα του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) το ενημερωτικό έντυπο για τα Διετή Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) των Α.Ε.Ι. που αφορούν στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. προς ενημέρωσή σας.

 

Σχετικά:

  1. Επικαιροποιημένο Έντυπο
  2. Διαβιβαστικό