Αναρτώνται οι οδηγίες κατάθεσης δελτίου απογραφής κλάσης 2023 που αφορά τους γεννημένους το 2002. H καταληκτική ημερομηνία είναι στις 31 Μαρτίου 2020

 

Σχετικά:

  1. Διαβίβαση πρόσκλησης στρατεύσιμου προσωπικού 
  2. Οδηγίες κατάθεσης δελτίου απογραφής κλάσης 2023 
  3. Πρόγραμμα κατάθεσης δελτίου απογραφής κλάσης 2023