Αναρτάται ενημερωτικό σημείωμα για ιδιώτες - υποψήφιους εργοδότες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Ε΄ φάση του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας.

  

 Σχετικά:

  1. Ενημερωτικό Σημείωμα