Αναρτάται το με αριθμό πρωτ. 121226/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέματα "Α. Οργάνωση και Διεξαγωγή των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2020" και "Β. Οδηγίες για τα 2 Ε.Κ. και τo Β.Κ. των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2020", το πρόγραμμα διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ καθώς και η προθεσμία υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.

  

 Σχετικά:

  1. Εγκύκλιος Επαναληπτικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2020
  2. Πρόγραμμα Επαναληπτικών Εξετάσεων