Αναρτώνται το με αριθμό πρωτ. 120125/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Διαβίβαση Πρωτοκόλλου Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID_19» και το επικαιροποιημένο Πρωτόκολλο Αναστολής Λειτουργίας Σχολείων, προς ενημέρωση του συνόλου του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού.

  

 Σχετικά:

  1. Διαβιβαστικό ΥΠΑΙΘ
  2. Πρωτόκολλο Αναστολής Λειτουργίας Σχολείων