• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Αναρτάται η ανακοίνωση ημερομηνίας συνέντευξης υποψηφίου Διευθυντή σχολικής μονάδας Ε.Α.Ε

 

Σχετικά:

  1. Ανακοίνωση Ημερομηνίας ΣυνέντευξηςΥποψήφιου Διευθυντή ΕΕΕΕΚ Δ. ΕΥΡΩΤΑ

Tα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που διορίστηκαν με το ΦΕΚ 241/Γ΄/29-3-2020 και εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναγράφονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο μπορούν εφεξής να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για περιοχές μετάθεσης για το σχολικό έτος 2020-2021 σύμφωνα και με το άρθρο 49 του Ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄) όπως συμπλήρωσε το άρθρο 62, παρ. 5 του ν. 4589/2019.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την 24-09-2020 έως και την 30-09-2020.

Οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που διορίστηκαν με την Υ.Α. 106410/Ε1/17-8-2020 (ΦΕΚ 1289/Γ’/19-08-2020) και εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναγράφονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο μπορούν εφεξής να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το σχολικό έτος 2020-2021 αποκλειστικά για την Ειδική Αγωγή.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 24-09-2020 και ώρα 12:00 μέχρι 30-09-2020 και ώρα 12.00.

Σας κοινοποιούμε τα λειτουργικά κενά κοινών ειδικοτήτων (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86) της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας και καλούμε τους εκπαιδευτικούς Δ.Ε. που πλεονάζουν στη σχολική τους μονάδα να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για διάθεση σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας, για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου το διδακτικό έτος 2020-2021.

Η προθεσμία ορίζεται από Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 έως Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13.00μ.μ.