• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Σας γνωρίζουμε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ θα είναι ανοιχτό:

Από την Πέμπτη 18-07-2019 μέχρι και τη Δευτέρα 22-07-2019 και ώρα 15.00 για την υποβολή:

  • Νέων αιτήσεων απόσπασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 56623/E2/10-04-2019 εγκύκλιο αποσπάσεων (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ).
  • Αιτήσεων τροποποίησης προτιμήσεων
  • Ανακλήσεις αιτήσεων απόσπασης

Για την εκτέλεση όλων των ανωτέρω, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συνδεθούν με τους κωδικούς τους στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr) σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθ. 56623/E2/10-04-2019 εγκυκλίου αποσπάσεων (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ).

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαΐου, για τις γλώσσες : Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα:  https://kpgresults.it.minedu.gov.gr.

Σε συνέχεια της αριθμ. Φ.10.1/5008/15-7-2019 ανακοίνωσής μας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

  1. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση έχουν δικαίωμα υποβολής δήλωσης τοποθέτησης για βελτίωση θέσης μόνο αυτοί που είχαν υποβάλει αίτηση κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων και  εφόσον υπάρχει οργανικό κενό στον κλάδο τους.
  2. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ έχουν δικαίωμα υποβολής δήλωσης τοποθέτησης μόνο αυτοί που είχαν υποβάλει αίτηση κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων (διαφορετικά κατατάσσονται τελευταίοι στον πίνακα μορίων μετάθεσης) και εφόσον υπάρχει οργανικό κενό στον κλάδο τους.
  3. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν δικαίωμα υποβολής δήλωσης τοποθέτησης (όπως αυτοί αναφέρονται στην ανωτέρω ανακοίνωση της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας) και υπάρχει οργανικό στον κλάδο τους πρέπει, εκτός από τα σχολεία στα οποία υπάρχουν κενές οργανικές  θέσεις, να δηλώσουν και οποιοδήποτε άλλο σχολείο επιθυμούν, γιατί ενδέχεται να προκύψουν  νέες θέσεις με τη διαδικασία των βελτιώσεων.

Αναρτάται η προκήρυξη διενέργειας διαγωνισμού διορισμού υποτρόφων εις βάρος του Καθιδρύματος Αθανασίου Ματάλα, για τους μαθητές που θα φοιτήσουν κατά το προσεχές σχολικό έτος 2019-2020 στην Α΄ τάξη Γυμνασίου, προς ενημέρωσή σας.