• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Σας γνωρίζουμε ότι με τη με αρ. πρωτ. 152424/Α5/1-10-2019 (ΑΔΑ:651Δ4653ΠΣ-ΜΛΓ) Υπουργική Απόφαση προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις Β’ περιόδου για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019. Το χρονικό διάστημα για την υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από την Τετάρτη 2-10-2019 και διαρκεί έως την Δευτέρα 14-10-2019 και ώρα 15:00. Η οριστικοποίηση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται στην  Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας κατά τις ίδιες ημερομηνίες.

Αναρτάται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας- για την περίοδο 2019-2020

 

Αναρτάται η απόφαση αναγνώρισης τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών ως προς τη συνάφεια με το αντικείμενο απασχόλησης