• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπασθούν:

  • από σχολείο σε σχολείο της Δ/νσης Δ.Ε. Λακωνίας ή
  • σε ΕΕΕΕΚ της Δ/νσης,

να υποβάλουν σχετική αίτηση, σύμφωνα με τα συνοδευτικά έντυπα, από Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 έως Τρίτη 20 Αυγούστου 2019.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για προσωρινή τοποθέτηση το διδακτικό έτος 2019-2020.

Επίσης καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση στη Δ.Δ.Ε. Λακωνίας και επιθυμούν να διατεθούν για συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου τους (λόγω οργανικής ή λειτουργικής υπεραριθμίας) να υποβάλουν αντίστοιχη δήλωση.

Η προθεσμία όλων των δηλώσεων ορίζεται από Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 έως Τρίτη 20 Αυγούστου 2019

Αναρτάται η με αριθμ. πρωτ. Φ153/118798/Α5/23-7-2019 Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίστηκε το πρόγραμμα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019 μαθημάτων ΕΠΑΛ και της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ.

Αναρτάται η με αριθμ. πρωτ. 7013/19-07-2019 Απόφαση της ΠΔΕ Πελοποννήσου με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών σε νέες οργανικές θέσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας και παραμονή υπεραρίθμων εκπαιδευτικών στην οργανική τους θέση Δ.Ε. Λακωνίας» προς ενημέρωσή σας.