• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Αναρτάται η με αριθμ. πρωτ. Φ153/118798/Α5/23-7-2019 Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίστηκε το πρόγραμμα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019 μαθημάτων ΕΠΑΛ και της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ.

Αναρτάται η με αριθμ. πρωτ. 7013/19-07-2019 Απόφαση της ΠΔΕ Πελοποννήσου με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών σε νέες οργανικές θέσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας και παραμονή υπεραρίθμων εκπαιδευτικών στην οργανική τους θέση Δ.Ε. Λακωνίας» προς ενημέρωσή σας.

Αναρτάται η με αριθμ. πρωτ. Φ253.2/117898/Α5/22-7-2019 Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίστηκε το πρόγραμμα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019 μαθημάτων ΓΕΛ, Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ.

Αναρτάται η Υπουργική Απόφαση καθορισμού προγράμματος Εξετάσεων Ελλήνων εξωτερικού 2019 προς ενημέρωσή σας.