• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Αναρτώνται οι αποφάσεις συγκρότησης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Λακωνίας και συγκρότησης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Λακωνίας όταν κρίνονται θέματα επιλογής Στελεχών Εκπαίδευςης (Συμβούλιο Επιλογής).

Προκηρύσσεται η πλήρωση μίας (1) θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας με τριετή θητεία που ξεκινά με την τοποθέτησή του και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί μετά την επιλογή τους.

Με την παρούσα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ86 που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας μέχρι την Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15.00.

Σε εφαρμογή της εγκυκλίου έναρξης της υποστήριξης πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ αναρτώνται πίνακες με:

  • Εκπαιδευτικοί που έχουν αποδεχθεί την τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες
  • Σχολικές μονάδες που δεν έχουν καλυφθεί

Σε εφαρμογή της εγκυκλίου έναρξης της υποστήριξης πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ αναρτώνται πίνακες με:

  • Τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες στις οποίες έχουν τοποθετηθεί
  • Τις σχολικές μονάδες που δεν έχουν καλυφθεί
  • Τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν τοποθετηθεί σε τμήματα υποστήριξης