• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Αναρτάται η Υπουργική Απόφαση καθορισμού προγράμματος Εξετάσεων Ελλήνων εξωτερικού 2019 προς ενημέρωσή σας.

Οι πίνακες αφορούν την πρόταση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας προς τον Περ/κό Δ/ντή Π. και Δ. Εκπ/σης Πελ/νήσου, στην αρμοδιότητα του οποίου είναι η έκδοση της σχετικής απόφασης.

Αναρτώνται οι πίνακες των μετατιθέντων και των μη τοποθετηθέντων υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Καλούνται οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς να στηρίξουν για άλλη μια χρονιά το θεσμό της μαθητείας (σχολικό έτος 2019 -2020), επενδύοντας στη βελτίωση των δεξιοτήτων των ανθρώπων που επέλεξαν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ως εκπαιδευτική διαδρομή για την αποτελεσματική τους ένταξη στην αγορά εργασίας.