• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Αναρτώνται προκηρύξεις διαγωνισμών πρόσληψης υποτρόφων του Καθιδρύματος Ματάλα προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Ανακοινώνονται οι πίνακες κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών, κατά περιοχή μετάθεσης, σχολική μονάδα, κλάδο και ειδικότητα, όπως αυτές προσδιορίστηκαν μετά τη ρύθμιση των υπεραριθμιών, από το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας με την υπ’ αριθ. 12/31-5-2018 πράξη του.

Καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:

  • Υπέβαλλαν αίτηση βελτίωσης οργανικής θέσης
  • Μετατέθηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ
  • Βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας για οποιοδήποτε λόγο.

Οι δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται από την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 και ώρα 15.00 μέχρι και την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 24.00 μέσω του online συστήματος https://teachers.minedu.gov.gr στο οποίο υποβλήθηκαν και οι αιτήσεις βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης.

Αναρτάται η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Δευτέρα 18-06-2018 έως και την Δευτέρα 25-06-2018.

 Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως από την Τρίτη 19-06-2018 έως και την Τρίτη 26-06-2018 και από ώρα 08:00 έως 16:00 στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών για τις λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται στην προκήρυξη.