Είναι διαθέσιμα τα πιο πρόσφατα μισθοδοτικά στοιχεία των:
                                                                                         -Μονίμων για το μήνα Δεκέμβριο 2016
                                                                                      -Αναπληρωτών για το μήνα Δεκέμβριο 2016
                                                          Τα μισθοδοτικά στοιχεία του έτους 2015 βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:
                                                                                                      ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 2015                 

                                                                                            Τελευταία Ενημέρωση: 28/12/2016

 

Παρακαλούμε εισάγετε ΑΦΜ, Αρ. Μητρώου και πιέστε "Συνέχεια" για να εμφανιστούν τα μισθοδοτικά σας στοιχεία

Προσοχή! Τα μισθοδοτικά στοιχεία παρέχονται για ενημέρωση και μόνο. Αν χρειάζεστε βεβαίωση αποδοχών με υπογραφή εκκαθαριστή και σφραγίδα υπηρεσίας (π.χ. για κατάθεση σε τράπεζα, σε άλλη υπηρεσία κ.τ.λ.), θα πρέπει να τη ζητήσετε από τη Δ/νση.Λογισμικό ανοικτού κώδικα "Μισθοδοσία online"