Είναι διαθέσιμα τα πιο πρόσφατα μισθοδοτικά στοιχεία των:
                                                                                          - Μονίμων για το μήνα Δεκέμβριο 2018
                                                                                      - Αναπληρωτών για το μήνα  Δεκέμβριο 2018
                                                          Τα μισθοδοτικά στοιχεία του έτους 2017 βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

                                                                                                      ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 2017

                                                                                            Τελευταία Ενημέρωση: 31/12/2018

 

Παρακαλούμε εισάγετε ΑΦΜ, Αρ. Μητρώου και πιέστε "Συνέχεια" για να εμφανιστούν τα μισθοδοτικά σας στοιχεία

Προσοχή! Τα μισθοδοτικά στοιχεία παρέχονται για ενημέρωση και μόνο. Αν χρειάζεστε βεβαίωση αποδοχών με υπογραφή εκκαθαριστή και σφραγίδα υπηρεσίας (π.χ. για κατάθεση σε τράπεζα, σε άλλη υπηρεσία κ.τ.λ.), θα πρέπει να τη ζητήσετε από τη Δ/νση.Λογισμικό ανοικτού κώδικα "Μισθοδοσία online"