Είναι διαθέσιμα τα πιο πρόσφατα μισθοδοτικά στοιχεία των:
                                                                                          - Μονίμων για το μήνα Νοέμβριο 2019
                                                                                      - Αναπληρωτών για το μήνα Σεπτέμβριο 2019
                                                          Τα μισθοδοτικά στοιχεία του έτους 2018 βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

                                                                                                      ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 2018

                                                                                            Τελευταία Ενημέρωση: 21/10/2019

 

Παρακαλούμε εισάγετε ΑΦΜ, Αρ. Μητρώου και πιέστε "Συνέχεια" για να εμφανιστούν τα μισθοδοτικά σας στοιχεία

Προσοχή! Τα μισθοδοτικά στοιχεία παρέχονται για ενημέρωση και μόνο. Αν χρειάζεστε βεβαίωση αποδοχών με υπογραφή εκκαθαριστή και σφραγίδα υπηρεσίας (π.χ. για κατάθεση σε τράπεζα, σε άλλη υπηρεσία κ.τ.λ.), θα πρέπει να τη ζητήσετε από τη Δ/νση.Λογισμικό ανοικτού κώδικα "Μισθοδοσία online"