Είναι διαθέσιμα τα πιο πρόσφατα μισθοδοτικά στοιχεία των:

                                                                                          - Μονίμων για το μήνα Δεκέμβριο 2020

                                                                                          - Αναπληρωτών για το μήνα Ιούνιο 2020

                                                                                                            
                                                          Τα μισθοδοτικά στοιχεία του έτους 2019 βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

                                                                                                      ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 2019

                                                                                            Τελευταία Ενημέρωση: 8/12/2020


Παρακαλούμε εισάγετε ΑΦΜ, Αρ. Μητρώου και πιέστε "Συνέχεια" για να εμφανιστούν τα μισθοδοτικά σας στοιχεία

Προσοχή! Τα μισθοδοτικά στοιχεία παρέχονται για ενημέρωση και μόνο. Αν χρειάζεστε βεβαίωση αποδοχών με υπογραφή εκκαθαριστή και σφραγίδα υπηρεσίας (π.χ. για κατάθεση σε τράπεζα, σε άλλη υπηρεσία κ.τ.λ.), θα πρέπει να τη ζητήσετε από τη Δ/νση.Λογισμικό ανοικτού κώδικα "Μισθοδοσία online"