Είναι διαθέσιμα τα πιο πρόσφατα μισθοδοτικά στοιχεία των:

                                                                                          - Μονίμων για το μήνα Μάρτιο 2021

                                                                                      - Αναπληρωτών για το μήνα Ιανουάριο 2021

                                                                                                                                                                                                      
                                                          Τα μισθοδοτικά στοιχεία του έτους 2020 βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

                                                                                                      ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 2020

                                                                                            Τελευταία Ενημέρωση: 23/2/2021


Παρακαλούμε εισάγετε ΑΦΜ, Αρ. Μητρώου και πιέστε "Συνέχεια" για να εμφανιστούν τα μισθοδοτικά σας στοιχεία

Προσοχή! Τα μισθοδοτικά στοιχεία παρέχονται για ενημέρωση και μόνο. Αν χρειάζεστε βεβαίωση αποδοχών με υπογραφή εκκαθαριστή και σφραγίδα υπηρεσίας (π.χ. για κατάθεση σε τράπεζα, σε άλλη υπηρεσία κ.τ.λ.), θα πρέπει να τη ζητήσετε από τη Δ/νση.Λογισμικό ανοικτού κώδικα "Μισθοδοσία online"