• "Έτος Καζαντζάκη" το 2017

  • Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Προκηρύσσεται η διενέργεια διαγωνισμού υποτρόφων εις βάρος του Καθιδρύματος Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου, για το Γυμνάσιο-Λύκειο και άλλες ομοιόβαθμες σχολές του Κράτους, για τους μαθητές που θα φοιτήσουν κατά το προσεχές σχολικό έτος 2017-2018 στις τάξεις Α', Β' και Γ' Γυμνασίου και Α', Β' και Γ' Λυκείου, προς πλήρωση των προβλεπομένων έξι (6) θέσεων ανά έτος (τάξη φοίτησης), για το σχολικό έτος 2017-2018.

Ανακοινώνεται η απόφαση ορισμού Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνων Τομέων 1ου Ε.Κ. Σπάρτης, με θητεία που λήγει στις 31/7/2020.

Παρακαλούμε οι υπεύθυνες δηλώσεις (υπογεγραμμένες, χωρίς βεβαίωση γνησιότητας υπογραφής) των εκπαιδευτικών είτε να προσκομιστούν είτε να αποσταλούν ηλεκτρονικά (σκαναρισμένες) ή με fax, στην υπηρεσία μας έως και την Tετάρτη 13/09/2017.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να δώσει στους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να γνωρίσουν τον χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, διοργανώνει στο Στρασβούργο την ημερίδα EUROSCOLA στις 30 Νοεμβρίου 2017. Στην ημερίδα αυτή θα συμμετάσχουν μαθητές Λυκείου από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.