• Καλή Επιτυχία!!!

  • "Έτος Καζαντζάκη" το 2017

  • Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι 3-7-2017 και η εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης υπογεγραμμένη, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να αποσταλεί στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. μέσα στην ίδια προθεσμία με ευθύνη των υποψηφίων για απόσπαση.

Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση, να ενημερώσουν άμεσα την υπηρεσία μας προκειμένου να εκδοθεί το Φύλλο Μητρώου που θα συνοδεύει την αίτησή τους.

Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. αρχίζουν από την Τετάρτη 21 Ιουνίου και λήγουν την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017.

Σας ανακοινώνουμε την απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου που αφορά στην τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις και στην παραμονή εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας.

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2016-2017 είναι δυνατό να γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.