• Καλό Καλοκαίρι!!!

  • "Έτος Καζαντζάκη" το 2017

  • Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Καλούνται οι υποψήφιοι Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων και Ε.Κ. να υποβάλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης αποκλειστικά και μόνο στις 25 Ιουλίου 2017 και μέχρι ώρα 15.00 στη Διεύθυνση Δ.Ε. Λακωνίας.

Ανακοινώνεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων, ο Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας με τα Μόρια των Υποψηφίων Διευθυντών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την εξέταση των ενστάσεων με την αριθμ. 13/24-7-2017 πράξη του Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ επιλογής Λακωνίας.

Ανακοινώνεται η εγκύκλιος υποβολής ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2017-18.

Ανακοινώνεται η απόφαση κύρωσης των οριστικών αξιολογικών πινάκων των αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) κλάδου ΔΕ01, για τις δομές της Ειδικής Αγωγής, για το σχολικό έτος 2017-2018, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ.