• Καλή Επιτυχία!!!

  • "Έτος Καζαντζάκη" το 2017

  • Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Αναρτώνται πίνακες κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών, κατά περιοχή μετάθεσης, σχολική μονάδα, κλάδο και ειδικότητα, όπως αυτές προσδιορίστηκαν μετά τη ρύθμιση των υπεραριθμιών, από το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας   με την υπ’ αριθ. 14/26-5-2017 πράξη του.

Επισημαίνουμε ότι με την υπ. αριθμ. 13/23-5-2017 πράξη του, το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας διαπίστωσε οργανική υπεραριθμία στον κλάδο ΠΕ01 στο Γυμνάσιο Παπαδιανίκων, η οποία εκ παραδρομής δεν είχε αποτυπωθεί σε προηγούμενη ανακοίνωση και το οργανικό κενό στον κλάδο ΠΕ01 στο Γυμνάσιο Γερακίου καλύφθηκε από την υπεράριθμη εκπαιδευτικό.

Καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, από την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 μέχρι και την Τρίτη 30 Μαΐου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:

  • Υπέβαλλαν αίτηση βελτίωσης οργανικής θέσης
  • Μετατέθηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ
  • Βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας για οποιοδήποτε λόγο.

Οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν δήλωση πρέπει, εκτός από τα σχολεία στα οποία υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, να δηλώσουν και οποιοδήποτε άλλο σχολείο επιθυμούν, γιατί ενδέχεται να προκύψουν νέες θέσεις με τη διαδικασία των βελτιώσεων. 

Καλούνται οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ13 που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής Σχολής – Τμήμα Νομικό) και επιθυμούν να αποσπαστούν στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου για τρία σχολικά έτη, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 29-05-2017 έως και 30-06-2017 στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας με την υπ’ αριθμ. 13/23-5-2017 Πράξη του, χαρακτήρισε ονομαστικά ως υπεράριθμους τους εκπαιδευτικούς που αναφέρονται στη συνημμένη απόφαση.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως υπεράριθμοι και υπάρχει στον κλάδο τους οργανικό κενό, μπορούν να υποβάλουν αν επιθυμούν δήλωση τοποθέτησης και να το διεκδικήσουν , από Τρίτη 23-5-2017 μέχρι και Πέμπτη 25-5-2017 και ώρα 15.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρου 12 του Π.Δ.100/97.

Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, στους κλάδους των οποίων δεν υπάρχει οργανικό κενό παραμένουν ως υπεράριθμοι στο σχολείο οργανικής τους θέσης.

Το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας με την υπ’ αριθμ. 12/19-5-2017 Πράξη του, όρισε αριθμητικά τις οργανικές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών κατά σχολική μονάδα και κλάδο - ειδικότητα καθώς και τα οργανικά κενά έτους 2017 όπως ακολουθούν στον συνημμένο πίνακα.

Με βάση τον επισυναπτόμενο πίνακα καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες και στον κλάδο στον οποίο διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν από σήμερα 19-5-2017 έως και Δευτέρα 22-5-2017 και ώρα 15.30, αν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 12 του Π.Δ. 100/97 και του Π.Δ. 269/2000.