Αναρτώνται οι πίνακες μορίων μετάθεσης των κατηγοριών:

  • από Περιοχή σε Περιοχή
  • σε Μουσικά Σχολεία
  • σε Διαπολιτισμικά Σχολεία
  • σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης, μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις για τυχόν διορθώσεις επί των πινάκων από 20-3-2017 έως 22-3-2017.

 

Σχετικά:

  1. Μόρια Μεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή
  2. Μόρια Μεταθέσεων σε Μουσικά Σχολεία
  3. Μόρια Μεταθέσεων σε Διαπολιτισμικά Σχολεία
  4. Μόρια Μεταθέσεων σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ