Αναρτώνται οι πίνακες μορίων για ΒελτίωσηΟριστική Τοποθέτηση, μετά από τον έλεγχο των αιτήσεων που έγινε από την υπηρεσία μας.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

  • Στους πίνακες έχουν σημειωθεί οι δήμοι εντοπιότητας και εργασίας συζύγου μόνο εφόσον αυτοί δηλώθηκαν στις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.
  • Στους πίνακες δεν καταχωρήθηκαν μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης για τα οποία δεν επιβεβαιώθηκαν μετά την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών από την υπηρεσία μας ή δεν προσκομίστηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εργασίας συζύγου όπως προέβλεπε η σχετική εγκύκλιος.
  • Ως προς τα μόρια τέκνων που σπουδάζουν, δεν καταχωρήθηκαν εφόσον δεν προσκομίστηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους εκπαιδευτικούς, όπως προέβλεπε η σχετική εγκύκλιος ή τα τέκνα διανύουν το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλει αίτηση Βελτίωσης ή Οριστικής Τοποθέτησης, μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις για τυχόν διορθώσεις επί των πινάκων από 29-3-2017 έως 31-3-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

 

Σχετικά:

  1. Πίνακες Μορίων για Βελτίωση - Οριστική Τοποθέτηση