Ανακοινοποιούνται οι πίνακες μορίων για ΒελτίωσηΟριστική Τοποθέτηση, μετά την εξέταση ενστάσεων από το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας και τις κατάλληλες διορθώσεις.

 

Σχετικά:

  1. Πίνακες Μορίων για Βελτίωση - Οριστική Τοποθέτηση