Λόγω τεχνικών προβλημάτων του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του eDatacenter, παρατείνονται:

  1. η υποβολή αιτήσεων έως και την Κυριακή 05-03-2017 και ώρα 23:59
  2. η αποστολή δικαιολογητικών έως και την Δευτέρα 06-03-2017 και
  3. ο έλεγχος από τις ΔΠΕ και ΔΔΕ έως και την Παρασκευή 17-03-2017.

 

Σχετικά:

  1. Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων