Το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας με την υπ’ αριθμ. 12/19-5-2017 Πράξη του, όρισε αριθμητικά τις οργανικές υπεραριθμίες εκπαιδευτικών κατά σχολική μονάδα και κλάδο - ειδικότητα καθώς και τα οργανικά κενά έτους 2017 όπως ακολουθούν στον συνημμένο πίνακα.

Με βάση τον επισυναπτόμενο πίνακα καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες και στον κλάδο στον οποίο διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν από σήμερα 19-5-2017 έως και Δευτέρα 22-5-2017 και ώρα 15.30, αν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 12 του Π.Δ. 100/97 και του Π.Δ. 269/2000.

 Οι δηλώσεις μπορούν να διαβιβαστούν στην υπηρεσία μας με τηλεομοιότυπο (27313 63470 και 27313 63477) , προκειμένου το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας να προβεί στον χαρακτηρισμό ονομαστικά των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

 

Σχετικά:

  1. Ανακοίνωση
  2. Οργανικά Κενά - Υπεραριθμίες
  3. Δήλωση