Αναρτώνται πίνακες κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών, κατά περιοχή μετάθεσης, σχολική μονάδα, κλάδο και ειδικότητα, όπως αυτές προσδιορίστηκαν μετά τη ρύθμιση των υπεραριθμιών, από το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας με την υπ’ αριθ. 14/26-5-2017 πράξη του.

Επισημαίνουμε ότι με την υπ. αριθμ. 13/23-5-2017 πράξη του, το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας διαπίστωσε οργανική υπεραριθμία στον κλάδο ΠΕ01 στο Γυμνάσιο Παπαδιανίκων, η οποία εκ παραδρομής δεν είχε αποτυπωθεί σε προηγούμενη ανακοίνωση και το οργανικό κενό στον κλάδο ΠΕ01 στο Γυμνάσιο Γερακίου καλύφθηκε από την υπεράριθμη εκπαιδευτικό.

Καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, από την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 μέχρι και την Τρίτη 30 Μαΐου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:

  • Υπέβαλλαν αίτηση βελτίωσης οργανικής θέσης
  • Μετατέθηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ
  • Βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας για οποιοδήποτε λόγο.

Οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν δήλωση πρέπει, εκτός από τα σχολεία στα οποία υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, να δηλώσουν και οποιοδήποτε άλλο σχολείο επιθυμούν, γιατί ενδέχεται να προκύψουν νέες θέσεις με τη διαδικασία των βελτιώσεων. 

 

Σχετικά:

  1. Ανακοίνωση Κενών Οργανικών Θέσεων
  2. Οργανικά Κενά
  3. Μόρια Βελτίωσης - Οριστικής Τοποθέτησης (μετά τις μεταθέσεις)
  4. Δήλωση Οργανικής Τοποθέτησης