Αναρτάται η απόφαση Προσωρινής Τοποθέτησης καθηγητών, οι οποίοι είτε έχουν τεθεί στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ είτε αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Λακωνίας, σε σχολικές μονάδες, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018.