Αναρτάται η απόφαση Προσωρινής Τοποθέτησης Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018.