Αναρτάται πίνακας με Προσωρινές Τοποθέτησεις εκπαιδευτικών, με ημερομηνία 1-9-2017, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.