Αναρτάται πίνακας με Προσωρινές Τοποθέτησεις εκπαιδευτικών, με ημερομηνία 5-9-2017, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.