Προκηρύσσεται η πλήρωση θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο υποψηφιότητας με δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές θα αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα, από την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 έως και την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00.

 

Σχετικά:

  1. Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διευθυντών
  2. N.4473 30-5-2017
  3. ΦΕΚ 1890 31-5-2017
  4. Εγκύκλιος Επιλογής Διευθυντών
  5. Αίτηση Υποψηφίων Διευθυντών
  6. Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίων Διευθυντών