Ανακοινώνεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων, ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας με τα αντικειμενικά μόρια των υποψηφίων Διευθυντών των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας.

Ενστάσεις κατά της μη αποδοχής υποψηφιότητας, όσο και για θέματα προσμέτρησης των αντικειμενικών μορίων, υποβάλλονται στη Δ.Δ.Ε. Λακωνίας αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεομοιοτυπίας ή μέσω email, από Τρίτη 13-6-2017 έως Πέμπτη 15-6-2017 και ώρα 15.00.

 

Σχετικά:

  1. Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα 
  2. Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Μορίων