Ανακοινώνεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων, ο  αναμορφωμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας με τα αντικειμενικά μόρια των υποψηφίων Διευθυντών των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας, μετά την εκδίκαση των ενστάσεων.

 

Σχετικά:

  1. Αναμορφωμένος Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Μορίων