Αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες προσωρινών υποψηφίων αναπληρωτών/τριών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών/τριών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε. , ΚΕ.Δ.Δ.Υ. , Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το σχολικό έτος 2017-2018.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης στο Α.Σ.Ε.Π. από την Πέμπτη 15-06-2017 έως και την Δευτέρα 19-06-2017. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

 

Σχετικά:

  1. Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων ΕΕΠ & ΕΒΠ
  2. Προσωρινοί Πίνακες ΕΕΠ & ΕΒΠ